Om Klassisk Japansk Mc klubb, Norge

Klassisk Japansk MC klubb jobber for å fremme historikken, bevare interessen for, restaurere og ikke minst kjøre gamle klassiske japanske motorsykler.

Årsmøte 2019

Styret i Klassisk japansk mc klubb innkaller til årsmøte, fredag 8. Mars kl 19.00 Innkommende forslag til årsmøte må være styret i hende innen 22.februar.   Agenda: 1. Åpning, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets beretning 3. Regnskap 2018 og budsjett 2019 4....