Årsmøte 2019

Styret i Klassisk japansk mc klubb innkaller til årsmøte, fredag 8. Mars kl 19.00

Innkommende forslag til årsmøte må være styret i hende innen 22.februar.

 

Agenda:

1. Åpning, valg av ordstyrer og referent
2. Styrets beretning
3. Regnskap 2018 og budsjett 2019
4. Forslag / innkommende saker
5. Valg
6. Avslutning av årsmøtet.
7. Sosialt samvær

Vi vil også som vanlig ha pizza og klubbaften etter årsmøtet.

 

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler på Hana.

 

Vel møtt

Mvh Styret