Årsmøte 2020

Styret i Klassisk japansk mc klubb innkaller til årsmøte, fredag 28. februar kl 19.00

Innkommende forslag til årsmøte må være styret i hende innen 14.februar.

Agenda:

1. Åpning, valg av ordstyrer og referent

2. Styrets beretning

3. Regnskap 2019 og budsjett 2020

4. Forslag / innkommende saker

5. Valg

6. Avslutning av årsmøtet.

7. Sosialt samvær

Vi vil også som vanlig ha pizza og klubbaften etter årsmøtet.

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler på Hana.

Vel møtt