Hallo medlem i Klassisk Japansk MC-Klubb Norge.

For at du fortsatt skal kunne benytte deg av klubbens verksted, vinterlagring og fasiliteter, må du snart betale årets medlemskap.

Klubben har også økonomiske forpliktelser som b.l.a dekkes av ditt medlemskap.

 

Prisen er kr 450,- pr. medlem, og kr 300,- for familiemedlemskap.

Dersom du er aktivt medlem og er kaffe tørst legger du til kr 150.

 

 Vennligst overfør beløpet til konto 3260 14 45416 innen 9. april 2019.

(Du kan overføre til vår konto, eller med bankkort i klubben.)

 

Mvh

Kasserer KJMC