Styret i Klassisk japansk mc klubb inkaller til årsmøte, fredag 27. Februar kl 19.00

Innkommende forslag til årsmøte må være styret i hende innen 13.februar.

 

Agenda:

1. Åpning, valg av ordstyrer og referent
2. Styrets beretning
3. Regnskap 2014 og budsjett 2015
4. Forslag / innkommende saker
5. Valg
6. Avslutning av årsmøtet.
7. Sosialt samvær

Vi vil også som vanlig ha pizza og pubaften etter årsmøtet.

 

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler på Hana.

 

Vel møtt

Mvh Styret