( klikk på navnet, hvis du sende mail til noen i styret )

Leder Asbjørn Stokke  Mob: 957 36 113
Nestleder Tor Tjessem
Kasserer Tommy Johansen
Sekretær Svein Erik Johnsen
1. Styremedlem Geir Tore Rosland
2. Styremedlem Tom Wagtskjold
3. Styremedlem Torgeir Sanstøl
4. Styremedlem Tor Døskeland
5. Styremedlem Gunnar Naarstad