Liste over torsdagsturene finner du her:

TORSDAGSTURER_2011.pdfTORSDAGSTURER_2011.pdf

 


 Bakkaåno treffet 2011.  12. – 14. august